W planach gminy Wyszków na bieżący rok znajduje się inwestycja wartości niemal 9,4 miliona złotych skierowana na rozbudowę infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej. Jak podkreśla skarbnik gminy, Dariusz Korczakowski, głównym źródłem finansowania tej inwestycji są podatki od lokalnych przedsiębiorstw. Projekt dotyczy utwardzenia ulic znajdujących się na terenie pomiędzy firmą Quad Graphics a centrum dystrybucyjnym Jeronimo.

Budżet gminy Wyszków na rok 2024 uwzględnia pozycję dotyczącą „Poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg”. Początkowo na ten cel przeznaczono sumę 6 milionów 362 tysięcy 134 złotych. Jednakże, podczas najnowszej sesji Rady Miejskiej, postanowiono dofinansować ten projekt o dodatkowe ponad 3 miliony złotych. Łącznie na ten cel zarezerwowano więc kwotę 9 milionów 397 tysięcy 061 złotych.

Adam Szczerba, radny gminy, zwrócił uwagę na znaczenie tej inwestycji dla budżetu gminy, określając ją jako znaczący procent całego budżetu. Projekt obejmuje realizację kilku odcinków dróg, w tym ulicy Firmowej w Wyszkowie oraz dwóch odcinków drogi prowadzących do działek nr 1122 i nr 1044/4 przy centrum dystrybucyjnym Jeronimo, a także drogi prowadzącej do skrzyżowania z ulicą Graficzną w Wyszkowie, naprzeciwko terenu drukarni.

Dariusz Korczakowski, skarbnik gminy, podkreślił, że projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski i niewątpliwie musi być dokończony. Dofinansowanie wynosi 5 milionów złotych, a pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Dzięki temu inwestycji uda się uzbroić znaczną część obszaru przemysłowego. Skarbnik zauważył również, że po zakończeniu prac związanych z uzbrojeniem terenu, obserwuje się wzmożone zainteresowanie tymi terenami ze strony potencjalnych inwestorów.