W gminie Wyszków wprowadzono już możliwość składania wniosków dotyczących odszkodowań za straty powstałe w wyniku podtopień. Dotyczy to tych mieszkańców, których życie przeszkodziło nagłe wylanie rzeki Bug. Przez niemal dwa tygodnie lokalna społeczność próbowała stawić czoła potężnej rzece, ale mimo ich wysiłków, Bug zalał pola uprawne, drogi oraz wiele nieruchomości.

Według Adama Mroza z gminnego sztabu zarządzania kryzysowego w Wyszkowie, mieszkańcy mogą już ubiegać się o odszkodowania od gminy Wyszków. Działania na rzecz poszkodowanych mieszkańców prowadzone są na dwóch frontach: zapewniają wsparcie finansowe dla bieżących potrzeb życiowych, przyznając odszkodowania do kwoty 6 tysięcy złotych oraz powołali specjalną komisję, która zajmuje się oceną skutków większych strat. Ta ostatnia grupa pracowników odwiedzi posiadłości mieszkańców i oceni wartość uszkodzeń wymagających naprawy lub odbudowy.

Wnioski o odszkodowanie należy składać w gminnym centrum pomocy społecznej. Aktualnie, poziom wody w rzece Bug ustabilizował się i jest poniżej stanu alarmowego, choć nadal obowiązuje stan ostrzegawczy. Sytuacja zdecydowanie miała charakter kryzysowy.

Mieszkankom zalanych miejscowości koło Wyszkowa pomagali między innymi żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rzeka wylewała tam z powodu zatorów. Jak mówiła Renata Jaskólska – kapral biura prasowego jednostki, na miejsce skierowano 20 żołnierzy. Zadania realizowane przez 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej obejmowały działania na rzecz miejscowości pod Wyszkowem, między innymi w Drogoszewie, gdzie nasze siły współpracowały z lokalnymi służbami, wzmacniając wały przeciwpowodziowe. W razie konieczności byli też gotowi do ewakuacji ludzi, zwierząt domowych a także dobytku z gospodarstw najbardziej narażonych na podtopienia.