Jerzy Prusakowski, pełniący funkcję zastępcy prezesa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie, kończy swoją karierę zawodową i odchodzi na emeryturę. Koniec maja tego roku stanowi termin zakończenia jego pracy na tym stanowisku, które zajmował od kwietnia 2012 roku. Prusakowski jest związany ze spółdzielnią od blisko trzech dekad, a obecnie rozpoczęto proces rekrutacji na stanowisko wiceprezesa, które będzie po nim wakować.

Jego decyzja o odejściu na emeryturę zapadła tuż po osiągnięciu wieku emerytalnego w 2021 roku. Mimo to, za zgodą Rady Nadzorczej, pozostał na stanowisku wiceprezesa od 1 listopada 2021 roku. Teraz jednak podjął decyzję o definitywnym zakończeniu swojej zawodowej drogi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. Jak sam mówi – każda rzecz ma swój początek i koniec.

Przez 16 lat przed objęciem stanowiska zastępcy prezesa ds. technicznych, Prusakowski pełnił funkcję kierownika ds. remontów w spółdzielni. W 2012 roku, po odejściu na emeryturę jego poprzednika Bogusława Pakieły, Rada Nadzorcza Spółdzielni w porozumieniu z zarządem podjęła decyzję o powołaniu Prusakowskiego na stanowisko wiceprezesa. Odbył się konkurs, jednak żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań zarządu i Rady Nadzorczej, co doprowadziło do obsadzenia tego stanowiska przez Prusakowskiego, doświadczonego pracownika spółdzielni.