Oczekuje się, że teren, na którym znajdował się niegdyś „rubel plac”, zostanie zastąpiony przez nową konstrukcję mieszkalno-usługowo-handlową. Inwestor zwrócił się już o pozwolenie na budowę tej struktury, która ma składać się z pięciu pięter i mieścić garaż podziemny. Dominującym elementem budynku mają być przestrzenie usługowe, natomiast parking obok budynku nie jest przewidziany. Do głównych cech projektu należy także powierzchnia biologicznie czynna znajdująca się na dachu budynku. Wejście do budynku planowane jest od istniejącej zatoczki parkingowej przy ulicy Wąskiej, co niestety wiąże się z koniecznością usunięcia trzech miejsc parkingowych.

W styczniu inwestor złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o wydanie pozwolenia na budowę tego obiektu, który ma przede wszystkim służyć jako miejsce do prowadzenia działalności handlowej i usługowej. Całkowita powierzchnia użytkowa ma wynosić 6600 m kwadratowych, a przestrzenie usługowe mają stanowić co najmniej 60% tej powierzchni, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania. Budynek ma mieć pięć kondygnacji naziemnych o łącznej wysokości 18 metrów oraz podziemny garaż z 41 miejscami parkingowymi. Budynek nie będzie miał miejsc parkingowych na powierzchni, a jego dominującym materiałem konstrukcyjnym ma być szkło. Przewiduje się, że dominującymi kolorami elewacji będą odcienie szarości, różu i pomarańczu. Ponadto projekt zakłada, że na dachu budynku znajdzie się powierzchnia biologicznie czynna o wielkości 330 m kwadratowych.

Uzyskanie pozwolenia na budowę tego obiektu oznacza koniec istnienia nieoficjalnego parkingu, który funkcjonował na tym terenie od lat. Mimo że ta zmiana była nieunikniona, ponieważ teren ten jest własnością prywatną i właściciel ma prawo go zagospodarować, to jednak wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami dla kierowców. Wejście do nowego budynku planowane jest od strony ulicy Wąskiej, co oznacza, że trzy miejsca parkingowe w istniejącej zatoczce zostaną usunięte. To oznacza, że liczba miejsc parkingowych w centrum Wyszkowa jeszcze się zmniejszy, szczególnie że niedawno wprowadzono tam strefę płatnego parkowania. Burmistrz Wyszkowa zgodził się na takie rozwiązanie, twierdząc, że nie miał innej opcji.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej wyjaśnia, że każdy teren, na którym planowane jest działanie inwestycyjne, musi mieć dostęp do drogi publicznej. Niestety, projektowane działki nie mają zapewnionego dostępu od strony ulicy Chopina.