W roku 2023, gmina Wyszków postawiła sobie za cel dochody w wysokości 193 mln 696 tys. 734 zł, a planowane wydatki miały wynieść 209 mln 952 tys. 571 zł, co skutkowało przewidywanym deficytem budżetu w wysokości 16 mln 255 tys. 836 zł. Od początku było jasne, że konieczne będzie zaciągnięcie długoterminowego kredytu, aby pokryć brakujące środki w budżecie. Właśnie teraz rozważane są oferty przetargowe na kredyt w kwocie 12 mln 656 tys. 836 zł.

Do udziału w przetargu zgłosiły się dwie instytucje bankowe. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie zaproponował bardziej atrakcyjną ofertę. Gmina Wyszków zarezerwowała dodatkowe środki w swoim budżecie na realizację umowy kredytowej – aż 4 mln złote, co jest szacunkową wartością odsetek przewidzianych do zapłaty w ramach umowy kredytowej.

Jednakże rzeczywista wartość procentowa może ulec zmianie. „Dokładna kwota odsetek do zapłaty zostanie ustalona później, gdyż stopy procentowe dla przetargu były wyliczane kilka miesięcy wcześniej, kiedy były one na wyższym poziomie,” – wyjaśnia Dariusz Korczakowski, skarbnik gminy.

Korczakowski ocenia również, że propozycja przetargowa jest niezwykle korzystna dla gminy: brak prowizji oraz marża poniżej 0,5%. Spłata zaciągniętego kredytu ma nastąpić w 24 kwartalnych ratach, począwszy od marca 2024 roku aż do grudnia 2029 roku.