Dnia 10 września 2023 roku, miała miejsce wyjątkowa ceremonia. Świętowano wówczas 110-lecie od założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrówka. Wydarzenie to było nie tylko okazją do współczesnej refleksji nad znaczeniem i wkładem tej ważnej instytucji, ale również do oddania hołdu jej długiej i bogatej historii.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej, która odbyła się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce. Po zakończeniu religijnego nabożeństwa, pododdziały OSP Dąbrówka przemaszerowały na plac jednostki strażackiej z pocztami sztandarowymi na czele. Głośne melodyjne dźwięki dzwonów kościelnych towarzyszyły im, tworząc podniosłą atmosferę.

Po przybyciu na miejsce, zgromadzoną załogę powitał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, który przyjął meldunek. Następnie przyszła pora na symboliczne wręczenie okolicznościowych odznaczeń i dyplomów. Wzruszające przemówienia wygłoszone przez liderów straży, pełne były wdzięczności i hołdu dla jej wieloletnich służb.

Podczas ceremonii, Komendant Powiatowy PSP w Wołominie odczytał listy gratulacyjne od komendy głównej. Listy te były adresowane do OSP Dąbrówka i pochodziły od dwóch istotnych osób: gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego PSP w Warszawie, oraz nadbryg. Jarosława Piotrkowskiego, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie. Te serdeczne słowa gratulacji były symbolicznym zakończeniem tej pamiętnej uroczystości.