Potrzeba rozwijania umiejętności programowania wśród młodego pokolenia jest coraz bardziej dostrzegana, co potwierdza Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI. Wychodzi on z założenia, że kodowanie powinno stać się powszednią kompetencją każdego ucznia. W odpowiedzi na te potrzeby rośnie popularność pilotażowego przedsięwzięcia o nazwie „Programowanie – Nasz Drugi Język”.

Bliżej zdefiniowane plany dotyczące tego projektu przewidują jego rozpoczęcie we wrześniu 2023 roku. Będzie on początkowo testowany w trzech polskich gminach: Zduńska Wola, Syców i Chełm. Głównym celem jest nauka kodowania przez uczniów szkół podstawowych, a po udanym etapie próbnym, zamierza się wdrożyć program do wszystkich szkół podstawowych na terenie całego kraju.

Przyjęty cel edukacyjny to nie tylko wprowadzenie szkolenia z programowania na wyższy poziom nauczania w szkołach podstawowych, ale także wykorzystanie pełnego potencjału młodych Polaków. Twórcy projektu mają nadzieję, że programowanie stanie się tak powszechną umiejętnością jak czytanie czy pisanie. Stąd też zrodziła się nazwa inicjatywy: „Programowanie = Nasz Drugi Język”.

W radzie doradczej przedsięwzięcia uczestniczy między innymi prof. Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego, propagator nowego programu nauczania informatyki i wieloletni współpracownik olimpiad informatycznych. Cały projekt uzyskał patronat Ministerstwa Cyfryzacji, a NASK występuje jako fundator stypendiów dla nauczycieli informatyki.