Jubileusz trzydziestego piątego roku funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie, działającego nieprzerwanie od 1988 roku, obchodzono 9 września. Z tej szczególnej okazji, członkowie jego społeczności zorganizowali uroczysty piknik rodzinny, upamiętniający wieloletnią działalność placówki.

Początek pikniku związany z ważnym dla Domu jubileuszem, zainaugurowała Dorota Wojtkowska, która prowadzi placówkę już od 14 lat. Przywitała ona gości i wyraziła wdzięczność za długotrwałą współpracę Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Wyszkowa pod kierownictwem kapelmistrza Józefa Bieganowskiego. Towarzystwo muzyczne zapewniło odpowiednią oprawę spotkania, prezentując krótki koncert.

Następnie, ceremonię prowadzili Jadwiga Szymanik i Tadeusz Rogalski. Wyrazili swoje przemyślenia dotyczące jubileuszu, podkreślając jego znaczenie jako momentu do refleksji nad minionym czasem, podejmowania nowych wyzwań oraz celebrowania tego dnia w towarzystwie rodziny i nowych znajomości, które ciągle zyskują.

Na uroczystość licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele władz miejskich oraz seniorzy z takich miejscowości jak Lucynów, Lucynów Duży, Skuszew i Kamieńczyk. W gronie honorowych gości znaleźli się również byli pracownicy i kierownicy Domu, takie osoby jak Barbara Andrzejewska, Elżbieta Ciuraj czy Helena Chmielewska. Obecnie Dom „Senior” stanowi drugi dom dla 27 osób. Większość z nich aktywnie zaangażowała się w organizację obchodów jubileuszu, które spotkały się z wieloma ciepłymi słowami od uczestników pikniku.