Czołowi uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wyszkowskiego zostali nagrodzeni stypendiami od Prezesa Rady Ministrów za swoje wybitne osiągnięcia akademickie. Wśród tych szczególnie utalentowanych dziesięciu studentów, każdy z nich wykazał się doskonałymi wynikami w nauce.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to prestiżowa nagroda, którą może otrzymać uczeń szkoły średniej funkcjonującej w systemie dziennym, umożliwiającej zdobycie matury. Kryteria do przyznania takiego stypendium są bardzo rygorystyczne: uczeń musi otrzymać promocję ze szkoły z wyróżnieniem, prezentując najwyższe średnie oceny w swojej szkole lub wykazując się szczególne umiejętności w co najmniej jednym obszarze nauki, osiągając w tym obszarze najlepsze rezultaty. Dodatkowo, w pozostałych dziedzinach nauki jego oceny muszą być co najmniej dobre.

Te surowe kryteria spełniło dziesięciu uczniów z szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu wyszkowskiego. Z Zespołu Szkół nr 1 stypendium otrzymali: Malwina Torbińska, która jest studentką Liceum Ogólnokształcącego i Nikola Podlasin, reprezentująca Technikum. Wśród laureatów znaleźli się również studenci Zespołu Szkół nr 3: Oliwia Dzięcioł z Liceum Ogólnokształcącego oraz Mateusz Skrzypek z Technikum.