Pierwsze dodatki do emerytury prawdopodobnie będą wypłacane już w listopadzie tego roku. Celem programu 500 Plus dla seniorów jest wsparcie osób z niską emeryturą lub rentą. Program jest opracowany tak, by pomoc finansową otrzymały jedynie naprawdę potrzebujący. Dowiedz się, komu przysługuje dodatek i gdzie można złożyć wniosek.

500 Plus tylko dla najbiedniejszych seniorów

Dodatek finansowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 75 rok życia i które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub przyjmują zasiłek pielęgnacyjny. Oprócz tego konieczne jest również nieprzekraczanie limitu dochodowego. Na pełne 500 Plus mają szansę emeryci i renciści, którzy nie pobierają więcej, jak 1200 zł emerytury lub renty miesięcznie.

Osoby, które otrzymują nieco więcej niż 1200 zł miesięcznie, również mają szansę na dodatek, ale pomniejszony o kwotę nadwyżki. Aby uzyskać wsparcie w ramach programu, należy złożyć wniosek do ZUS.

Gotowe formularze wniosków znajdziesz na stronie: zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji. Dokumenty należy wydrukować i uzupełnić. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku w oddziale ZUS.

Coraz większe kontrowersje związane z 500 Plus

Niektórzy dziwią się, dlaczego przy 500 Plus na dzieci nie ma kryteriów dochodowych, a w przypadku seniorów, którzy przecież pracowali na swoją emeryturę, takie kryteria są. Ludzie denerwują się również, że zamiast poprawić wysokość rent i emerytur, dostosowując ją do coraz wyższych kosztów życia w kraju, rząd przekupuje wyborców kolejnym 500 Plus.

Niestety wygląda na to, że w Polsce coraz mniej opłaca się pracować. Opinia publiczna słusznie zauważa, że ludzie, którzy ciężko pracują na swój status, mają tyle samo, co osoby, którym do pracy się nie spieszy. Emeryci są swego rodzaju wyjątkiem, gdyż emerytury istotnie są za niskie w stosunku do czasu i nakładu pracy. Mimo wszystko szkoda, że rząd nie chce poszukać rozsądniejszych rozwiązań.