16 czerwca w Lucynowie odbyły się wybory sołeckie, w których wzięło udział łącznie 81 obywateli tej malowniczej miejscowości. Była tylko jedna zgłoszona kandydatura – Mariusz Osytek, który otrzymał pełne poparcie społeczności. Kazimiera Białek, dotychczasowa sołtys, postanowiła nie startować w wyborach, motywując swoją decyzję planami zawodowymi. Po pięciu kadencjach i 21 latach zrezygnowała z pełnienia funkcji sołtysa.

Podczas wyborów mieszkańcy Lucynowa mieli możliwość wybrać również radę sołecką. Katarzyna Kujanek (69 głosów), Patryk Pietrzak (65 głosów) oraz Rafał Duraj (51 głosów) to osoby, które uzyskały najwięcej poparcia i weszły do składu rady. Wobec zmiany na stanowisku sołtysa, ustępująca Kazimiera Białek podziękowała społeczności:

– Cenię sobie waszą wsparcie, dzięki któremu mogłam piastować tę funkcję przez tyle lat. Szczególnie dziękuję seniorom i młodzieży, która niejednokrotnie zaskakiwała swoją gotowością do pomocy. Dziękuję również radzie sołeckiej za wsparcie w każdym momencie i moim dzieciom za wyrozumiałość i cierpliwość.

Na koniec ceremonii, przedstawiciele nowo wybranej rady sołeckiej Lucynowa składali podziękowania dla odchodzącej sołtys i wręczali jej bukiety kwiatów:

– Jesteśmy wdzięczni za Twoje poświęcenie i ciężką pracę, jaką włożyłaś w rozwój naszej społeczności przez te wszystkie lata – powiedzieli.