Wójt Wiesław Przybylski zapewnia, że do końca czerwca zostanie zażegnany konflikt, który trawi Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku. Rodzice uczniów jednak wątpią w te deklaracje. Przypominają, że tę samą obietnicę składał już rok temu, a mimo to przez kolejne 12 miesięcy nie podjął żadnych działań, aby rozpatrzeć skargę Rady Pedagogicznej na dyrekcję szkoły. Konflikt w placówce nasila się i stopniowo obejmuje nie tylko pracowników, ale również rodziców. Członkowie Rady Rodziców zdecydowali się na rezygnację i zgłoszenie skarg na dyrekcję szkoły do Ministerstwa Edukacji. Ponadto, placówkę opuściło więcej osób z personelu.

Konflikt w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku nie tylko nie ustąpił przez ostatni rok, ale wręcz nasilił się. W relacjach z dyrekcją zniechęceni są nie tylko pracownicy – z których wielu już odeszło – ale także rodzice. Rada Pedagogiczna złożyła rezygnację, uzasadniając to brakiem możliwości współpracy z dyrektorką placówki. Gmina otrzymała dodatkową skargę na tę sytuację, pod którą podpisało się kilkudziesięciu rodziców.

Rodzice w liście do wójta apelują o natychmiastowe działanie w sprawie dyrektorki Agnieszki Eychler. Zdaniem rodziców, jej postępowanie szkodzi dobru Zespołu Placówek Oświatowych oraz ich dzieci. W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele zgłaszali już problemy z dyrekcją. Pomimo licznych zarzutów ze strony Rady Pedagogicznej i negatywnych opinii rodziców o współpracy z dyrektorką, sytuacja została zignorowana przez wójta i dyrektorka nie poniosła żadnych konsekwencji swojego postępowania.

Rodzice wyrażają swoje zdziwienie wobec takiego postępowania dyrektorki jak zorganizowanie głosowania oceniającego jej pracę wśród rady pedagogicznej 1 września 2023 roku. Głosowanie odbyło się w momencie, gdy część nauczycieli zgłaszających skargę była na urlopie, a szkoła zatrudniła wielu nowych nauczycieli nieznających dotychczasowej sytuacji. Rodzice są zszokowani, że do tej pory nikt nie sprawdził prawdziwości wyjaśnień dyrektorki i przyjął je za prawdę, podważając wiarygodność nauczycieli, którzy nie mieli powodu do kłamstwa.