Podczas ostatniego spotkania z radnymi miejskimi, dyrektor przedstawił szczegółowe sprawozdanie z pracy Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w ciągu minionego 2023 roku. Mimo że tematów bieżących nie poruszono zbyt wielu, to głównym punktem obrad okazały się niewyjaśnione zapytania które zostały zgłoszone jeszcze w poprzedniej kadencji. Radny Bogdan Osik od czterech miesięcy na próżno oczekuje na odpowiedzi na swoje pytania od dyrektora Mariusza Kowalskiego, który tłumaczył, iż pełne wyjaśnienie wszystkich kwestii nastąpi po wyborach.

W roku 2023 Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” otrzymał wsparcie finansowe z budżetu gminy w postaci dotacji o wartości 1 mln 523 tys. zł. Dodatkowo, ośrodek wygenerował własne dochody na sumę 1 mln 489 tys. zł, a także uzyskał przychody operacyjne i darowizny w kwocie 28 tys. 500 zł.

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” w 2023 roku zanotował następujące dochody własne:

Z wynajmu sal uzyskano 90 908 zł. Dochód z sprzedaży zajęć edukacyjnych wyniósł 182 024 zł, zaś ze sprzedaży biletów do kina – 319 836 zł. Sprzedaż biletów na różnego rodzaju imprezy przyniosła kwotę 53 299 zł, natomiast organizacja bezpłatnych wydarzeń dała dochód w wysokości 788 557 zł. Sprzedaż obca pomnożyła budżet ośrodka o dodatkowe 11 045 zł, a reklama w kinie przyniosła przychód w wysokości 8 136 zł.

Inne źródła dochodów to: pozostałe (35 232 zł), darowizny (2 500 zł) oraz inne przychody operacyjne (26 225 zł).