Niezapomniane doświadczenie sakramentu pierwszej komunii świętej, niezmiennie uważanego za jeden z najistotniejszych etapów w życiu każdego chrześcijanina, miało miejsce w parafii św. Rodziny. Wyjątkowe wydarzenie odbyło się w niedzielę, 26 maja, a uczestniczyły w nim dzieci z tej parafii.

Eucharystia, będąca centralnym punktem tego sakramentalnego wydarzenia, wynika z łacińskiego słowa 'communio’, co oznacza jedność lub wspólnotę. Z kolei grecki termin eucharystia ma znaczenie dziękczynienia. Niewątpliwie, komunia święta jest nierozerwalnie powiązana z ostatnią wieczerzą Jezusa Chrystusa. Dlatego też, kluczowym jest dla nas rozumienie symboliki ciała i krwi Chrystusa, które są reprezentowane przez chleb i wino podczas Mszy Świętej. Jako wyznawcy wiary katolickiej, wierzymy, że to właśnie poprzez te symbole doświadczamy obecności Jezusa Chrystusa podczas każdej eucharystii.

Przyjęcie pierwszej komunii świętej stanowi dla nas symboliczne uczestnictwo w misterium Jezusa Chrystusa, który po ostatniej wieczerzy przebył drogę krzyżową, która kulminowała Jego męczeńską śmiercią i zmartwychwstaniem – drogę, którą przeszedł dla naszego zbawienia. Dlatego przyjęcie tego sakramentu wiąże się z dużą duchową odpowiedzialnością. Od momentu przyjęcia komunii stajemy się pełnoprawnymi uczestnikami społeczności kościelnej i odpowiadamy za wszystkie nasze czyny.

Przygotowania do przyjęcia pierwszej komunii wymagają od nas szczerości i pokory. Musimy stanąć przed konfesjonałem i wyznać wszystkie nasze grzechy, ponieważ dopiero ta forma „oczyszczenia” otwiera nam drogę do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Jak podkreślał kapłan podczas omówienia znaczenia pierwszej komunii świętej, nie powinniśmy zapominać o jego niezwykłej istocie.