Decyzja wojewody mazowieckiego o unieważnieniu uchwały Rady Miejskiej Wyszkowa dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków jest ciosem dla lokalnej administracji. To stanowi katastrofalne zakończenie prób wprowadzenia tej uchwały, która była forsowana przez radnych koalicji pod koniec kadencji, na wniosek burmistrza oraz prywatnego dewelopera.

Również uzasadnienie decyzji Wojewody nie pozostawia suchej nitki na wysiłkach wyszkowskich urzędników i Rady Miejskiej. Wojewoda zarzuca im, że nie przeprowadzili odpowiednich analiz dotyczących potrzeby nowych budynków mieszkalnych. Nawet więcej, oskarża ich o niewłaściwe i niezgodne z prawem manipulacje wskaźnikami, które miały na celu przekazanie fałszywego obrazu, sugerującego większe niż faktycznie istniejące zapotrzebowanie na tego typu zabudowę.