W mieście Brańszczyk, 3 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego mieli oni szansę poznać osoby ubiegające się o stanowisko wójta oraz kandydatów na radnych gminy i powiatu. Była to okazja do bezpośredniego dialogu i zadawania pytań aspirującym do tych funkcji. W omawianej debacie nie brali udziału obecny lider samorządu, Wiesław Przybylski oraz kandydat Jerzy Żukowski.

Pierwsza prezentację swojego programu wyborczego przeprowadziła Beata Brzezińska, kandydująca na miejsce wójta. Zaznaczyła, że jej chęć objęcia tej roli wynika z pragnienia wykorzystania swojego bogatego doświadczenia zdobytego w sektorze administracji publicznej.

Beata Brzezińska podkreśliła swoje zaangażowanie i pasję do pracy z ludźmi, a także do pomagania im. Wyraziła przekonanie, że połączenie kobiecej siły, dbałości o szczegóły charakterystycznej dla urzędników, odpowiedzialności samorządowej i doświadczenia pozwoli jej efektywnie zarządzać gminą. Zapowiedziała, że pod jej kierownictwem samorząd będzie praworządny, bezpieczny, dynamicznie się rozwijający i cieszący się nienagannym wizerunkiem. Zadeklarowała chęć prowadzenia solidnej, rzetelnej i konsekwentnej pracy na rzecz mieszkańców.

Wśród jej priorytetów znalazła się poprawa komunikacji społecznej jako kluczowego elementu, rozwój oświaty – z myślą o tworzeniu żłobków oraz szkół bezpiecznych i przyjaznych dla uczniów, jak również poszerzenie podstawowej opieki zdrowotnej. Brzezińska stwierdziła także, że jej celem jest sprawić by urząd był otwarty dla wszystkich obywateli.

Na koniec Beata Brzezińska podkreśliła, że startuje z ramienia komitetu niezależnego i nie jest związana z żadną partią polityczną. Według niej wójt powinien trzymać się z dala od partyjnych podziałów i być jak najbliżej potrzeb ludzi.