Adam Szczerba, radny gminy Wyszków, zauważył trend wzrostu budżetów inwestycyjnych w miarę zbliżania się wyborów. Na to stwierdzenie odpowiedziała Elżbieta Piórkowska, przewodnicząca Rady Miejskiej, sugerując, że taki wzrost jest naturalnym dążeniem do prezentowania się w jak najbardziej korzystnym świetle. Ta wymiana zdań miała miejsce podczas debaty na temat uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. W projekcie tym zaplanowano przekazanie ponad 50 milionów złotych na inwestycje oraz pozyskanie ponad 20 milionów złotych kredytu na ich sfinansowanie.

Na rok 2024, dochody gminy Wyszków zostały oszacowane na 235 milionów złotych, natomiast wydatki mają wynieść 249 milionów złotych. Z tego wynika deficyt w wysokości 14,5 mln złotych. W budżecie uwzględniono również zamiar zaciągnięcia kredytu w wysokości 20 mln 777 tysięcy złotych. Te plany finansowe były przedmiotem burzliwej dyskusji podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się 28 grudnia.

Z zaplanowanych inwestycji, znacząca część dotyczy infrastruktury drogowej. Wśród nich znajduje się zarówno przebudowa istniejących dróg, jak i przygotowanie dokumentacji na budowy i modernizacje w przyszłości. W 2024 roku szczególną uwagę skupią na odnowie ulic Pułtuskiej i Sosnowej w Wyszkowie. Planowane są również nowe ulice w Rybnie, Leszczydole-Nowinach (tam dodatkowo ma powstać kanalizacja), Lucynowie oraz na osiedlu Zakręzie, a także kilka ulic w Rybienku Nowym.