Podstawowe szkolenie dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które rozpoczęło się 9 września, dobiegło końca w sobotę, 9 grudnia. Celem kursu było przygotowanie uczestników do udziału w akcjach ratowniczych.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywało się na terenie Wyszkowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie ponad 120 godzin zajęć strażacy zdobywali wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, takich jak:

  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Taktyka zwalczania pożarów zewnętrznych oraz wewnętrznych,
  • Znajomość sprzętu ratowniczego,
  • Metody wydobywania poszkodowanych z pojazdów,

i wiele innych istotnych tematów.

Po intensywnym szkoleniu, egzamin końcowy pomyślnie zdało 30 druhów. Pragniemy serdecznie im pogratulować i życzyć powodzenia w dalszej służbie na rzecz bezpieczeństwa naszych społeczności.