W niedzielę, 22 października, miał miejsce regularny zjazd drużynowych i innych członków Hufca ZHP Wyszków. Spotkanie było okazją do podsumowania ostatniej kadencji oraz do wyboru nowych liderów organizacji. Przywództwo hufca przejęła hm. Katarzyna Koszyk.

Nie tylko hm. Katarzyna Koszyk znalazła się w nowo wybranej komendzie. W skład jej zespołu wchodzą również phm. Joanna Dąbrowska, która będzie odpowiadać za program działalności, hm. Mariusz Guzy, zastępca ds. pracy z kadrą, hm. Katarzyna Szostek- Malinowska jako skarbnik oraz phm. Marcin Podpora, objęcie stanowisko kwatermistrza.

Podczas zjazdu wręczono także cenne odznaczenia harcerskie pewnym osobom za ich wkład w organizację. Brązowy Krzyż „Za zasługi dla ZHP” otrzymała hm. Katarzyna Koszyk od przewodniczącego ZHP, a Honorową Odznakę Chorągwi Mazowieckiej zdobyła phm. Joanna Dąbrowska, poprzednio pełniąca funkcję komendanta hufca. Natomiast Brązową Odznakę Zasłużonego Instruktora Chorągwi Mazowieckiej przyznano phm. Grażynie Dudzie, która jest drużynową 29 DH Pogodni.

Odznaczonym składamy gorące gratulacje, a nowemu przywództwu hufca życzymy wszystkiego dobrego na drodze przez najbliższe cztery lata.