Przed gminą Brańszczyk stoją ambitne plany, które obejmują realizację szeregu inwestycji wartych łącznie ponad 10 mln złotych. Projekty dotyczą m.in budowy systemu kanalizacyjnego w miejscowości Dalekie oraz poprawy infrastruktury drogowej w Trzciance i Niemirach. Do sfinansowania tych przedsięwzięć, gmina otrzymała dofinansowanie z funduszy rządowych.

Specyficzny rozkład środków finansowych uzyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wygląda następująco: na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ze strefowymi przepompowniami ścieków w Turzynie przeznaczono 5 mln 970 tys. zł, natomiast na instalację systemu kanalizacji sanitarnej w Dalekim Tartaku zarezerwowano kolejne 2 mln zł.

Z kolei z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, gmina Brańszczyk otrzymała kwotę 2 mln 277 tys. 104 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu drogowego pomiędzy Trzcianką a Niemirami. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi na terenie gminy, wraz z utworzeniem kanału technologicznego oraz ścieżki dla pieszych i rowerzystów.

Ostateczny cel tych działań to nie tylko rozbudowa infrastruktury, ale także poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie infrastruktury do potrzeb ruchu rowerowego i pieszego oraz ułatwienie mieszkańcom Trzcianki i Niemir dostępu do ich nieruchomości i pól uprawnych.