Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie świętuje swoje sześćdziesiąte urodziny. Emocjonalne obchody jubileuszowe odbyły się dnia 19 października, zgromadziły one zarówno obecnych pracowników placówki, jak i tych, którzy po latach służby przeszli na zasłużoną emeryturę. Była to okazja do złożenia podsumowań, wręczenia wyróżnień oraz wspomnień wieloletniej pracy.

Miejscem uroczystości była instytucja o nazwie WOK „Hutnik”, gdzie goście byli witani przez Annę Jusińską, pełniącą rolę zastępcy pielęgniarki oddziałowej Oddziału Neonatologicznego oraz Rafała Prusinowskiego, specjalistę ginekologa-położnika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego działającego przy szpitalu w Wyszkowie.

Zwracając się do zgromadzonych, powiedzieli: – Dzisiejsze spotkanie ma miejsce z okazji urodzin naszej placówki. Nasza instytucja świętuje już 60 lat. Szpital to coś więcej niż budynek, to ludzie – pacjenci, personel, zarządzający oraz wszyscy, którzy z nami współpracują. Zebrani tu dziś w takim tłumie, jesteście częścią historii naszego szpitala i na odwrót, szpital jest częścią waszej historii, fragmentem waszego życia, elementem waszej codzienności. Pragniemy, aby dzisiejsze obchody jubileuszu 60-lecia naszej placówki pozostawiły trwały ślad w waszych pamięciach.