Podczas prawie sześciu lat trwającej kadencji, jeden z radnych zdołał przeznaczyć na wystąpienia na sesji Radzie Miejskiej w Wyszkowie jedynie minutę. Inni rzadko zabierali głos, nie przekraczając łącznie trzech minut. Najbardziej aktywny radny miejski, natomiast, zgłaszał się do głosu aż 790 razy, składając przy tym 34 oficjalne wnioski. Wszystko to udokumentowane jest w systemie cyfrowym, który pozwolił dokładnie przeanalizować i podsumować działalność radnych podczas kończącej się kadencji. Większość z nich zamierza kandydować na kolejną.

Kadencja ta była najdłuższa w historii lokalnej administracji samorządowej. Pierwsze spotkanie Rady Miejskiej w Wyszkowie miało miejsce 21 listopada 2018 roku, a ostatnie planowane jest na 28 marca 2024 roku. Przeprowadziliśmy rundę autopodsumowań, wysyłając do wszystkich radnych identyczne pytania dotyczące ich pracy w Radzie Miejskiej. Niestety, odpowiedziały tylko trzy osoby – Monika Bieżuńska, Adam Szczerba i Bogdan Osik z Klubu Radnych „Masz Wybór”. Wobec braku reakcji pozostałych członków Rady, skorzystaliśmy z możliwości, jakie daje nam cyfrowy system i zebraliśmy najważniejsze dane dotyczące aktywności radnych podczas kończącej się kadencji. Mimo, że ilość nie zawsze oznacza jakość, w tym konkretnym przypadku liczby mówią same za siebie.

Adam Szczerba okazał się być najbardziej aktywnym radnym w latach 2018-2024, zabierając głos 790 razy i spędzając na swoich wystąpieniach łącznie ponad 1240 minut. Złożył on też największą liczbę formalnych wniosków – 34. Tyle samo wniosków, po 20 sztuk, zgłosili również radni Bogdan Osik i Grzegorz Wyszyński. Pod względem częstości zabierania głosu na sesjach Rady Miejskiej, do pierwszej trójki zaliczyć możemy także Elżbietę Piórkowską oraz Jana Abramczyka, którzy odpowiednio 670 i 680 razy zabrali głos (ich wystąpienia trwały odpowiednio przez 661 i 459 minut).