Z dniem dzisiejszym, młodszy inspektor Krzysztof Szczudło objął funkcję komendanta powiatowego Policji w mieście Wyszków. Stanowisko to zostało zwolnione przez podinspektora Mariusza Sycika, który po trwającej 27 lat służbie, w tym cztery lata na terenie powiatu wyszkowskiego, przeszedł na zasłużoną emeryturę.

28 lutego bieżącego roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie odbyła się uroczystość pożegnania podinsp. Mariusza Sycika, który rozpoczął nowy rozdział swojego życia – emeryturę. Tego samego dnia, zastępca Sycika, mł. insp. Krzysztof Szczudło, został formalnie zaprzysiężony na stanowisko komendanta powiatowego.

Młodszy inspektor Krzysztof Szczudło jest dumny ze swojej edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Karierę w Policji zainicjował w 1992 roku i pełnił różne funkcje kierownicze, między innymi jako zastępca naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Radzyminie, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu i Przysusze. Od 3 października 2022 roku pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie.

Uroczystość powierzenia obowiązków odbyła się pod okiem inspektora Piotra Janika, I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Radomiu, a także przedstawicieli kierownictwa jednostki wyszkowskiej, pracowników sektora cywilnego Policji, lokalnych władz samorządowych, reprezentantów instytucji współpracujących z Policją, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, związków zawodowych oraz komendantów sąsiednich jednostek. Pożegnanie podinsp. Sycika opatrzone było życzeniami realizacji planów na emeryturę oraz podziękowaniami za owocną współpracę, natomiast mł. insp. Szczudło otrzymał gratulacje z okazji awansu i wyrazów nadziei na dalszy rozwój zawodowy i efektywne zarządzanie Policją w Wyszkowie.