Począwszy od wczesnych godzin wieczornych, strażacy zaangażowani są w prace mające na celu umocnienie i zabezpieczenie uszkodzonego wału ochronnego. Obiekt ten pełni kluczową rolę w oddzielaniu rzeki Bug od sołectwa Drogoszewo. W działaniach tych bierze udział ponad dwudziestu strażaków, pochodzących z jednostek takich jak JRG Wyszków, OSP Gulczewo, OSP RYBNO i OSP Lucynów Duży.

Państwowa Straż Pożarna z Wyszkowa informuje, że ze względu na utrzymujący się wysoki poziom rzeki, nieprzerwanie monitoruje sytuację hydrologiczną w regionie powiatu wyszkowskiego.

Sytuacja powodziowa w powiecie wyszkowskim staje się coraz bardziej skomplikowana. Na podstawie danych z godziny 15.00, poziom wody w Bugu według pomiarów dokonanych na wodowskazie w Wyszkowie wynosi 479 cm. Ta wartość przekracza stan alarmowy o 29 cm. Od 10 stycznia na terenie gminy Wyszków – podobnie jak w gminach Brańszczyk i Zabrodzie – wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyznaczył najwyższy, trzeci stopień zagrożenia wezbraniem wody, związanego z przekroczeniem stanów alarmowych.