W Wyszkowie, który jest miastem o populacji 27 tysięcy osób, oddalonym o godzinę podróży od stolicy kraju, panuje zaniepokojenie z powodu braku zainteresowania władz lokalnych problematyką transportu kolejowego. Wydaje się, że nie podejmują one działań mających na celu wywieranie nacisku na województwo, aby poprawić ofertę połączeń. Takie podejście wskazuje na ignorowanie potrzeb mieszkańców w zakresie mobilności.

Zamiast starania się o lepszą komunikację kolejową, rząd lokalny skupia się na realizacji pomysłów służących upamiętnieniu historii kolei. Do tych inicjatyw należą m.in. importowanie drewnianych wagonów, budowa miniaturowej kolejki, a także remont budynku dworca kolejowego, który i tak pozostaje zamknięty przez całą noc.

Mieszkańcy są zmęczeni takim stanem rzeczy i poczuciem wykluczenia komunikacyjnego. Autor petycji dotyczącej uruchomienia nocnej linii kolejowej z Warszawy do Wyszkowa podkreśla ten problem. Petycja ta została skierowana do odpowiedzialnego za organizację przewozów kolejowych na terenie Mazowsza. Każdy, kto chce poprzeć ten apel, może podpisać petycję online.