Raport dotyczący bezrobocia w 2021 roku przyniósł trochę zaskakujących wniosków. Dotyczą one charakterystyki osób bezrobotnych. Pierwsze zaskoczenie budzi fakt, że największy procent osób bezrobotnych stanowią ludzie młodzi. Drugim zaskoczeniem mogą być natomiast dane dotyczące bezrobotnych kobiet. Okazuje się, że aż 58% z nich ma wykształcenie średnie lub wyższe.

Młodzi ludzie nie chcą pracować?

Według najnowszych danych GUS z roku 2021 bezrobocie dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, między 25 a 34 rokiem życia. Trend ten utrzymuje się w Polsce już od kilku lat. Młodzi ludzie nie tyle nie mogą, ile nie chcą podejmować się pracy zawodowej. Wśród młodych bezrobotnych mamy do czynienia z dużą grupą tak zwanych biernych bezrobotnych, czyli ludzi niemających pracy, nieszukających jej i niebędących w gotowości do jej podjęcia. Duże bezrobocie u tej grupie wiekowej negatywnie wpływa na rozwój państwa, ale problem ten wychodzi poza Polskę. Podobne statystyki można zaobserwować także w innych krajach Europy. Nie ulega więc wątpliwości, że w tym przypadku mamy do czynienia z dość poważnym problemem społecznym.

Wyższe wykształcenie straciło wartość na rynku pracy?

Analizując dane dotyczące bezrobotnych kobiet w 2021 roku, można odnieść wrażenie, że wyższe wykształcenie zupełnie straciło wartość na rynku pracy. Istotnie wiele badań pokazuje, że osoby z wykształceniem wcale nie mają łatwiej, jednak z pewnością nie sprawia też, że mają gorzej. Dlaczego więc aż 58% bezrobotnych kobiet ma dobre wykształcenie, przy czym odsetek bezrobotnych mężczyzn ze średnim lub wyższym wykształceniem wynosi zaledwie 38,1%? W tym momencie warto zwrócić uwagę na dwa czynniki. Według danych GUS kobiety zdobywają wyższe wykształcenie statystycznie częściej niż mężczyźni. Co więcej, częściej decydują się na urlop rodzicielski, co może wyjaśniać problemy z powrotem do pracy.