Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami i trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał. Najbardziej prawdopodobne wydaje się nauczanie hybrydowe, a to oznacza, że szkoły będą potrzebowały profesjonalnego sprzętu. Na modernizację szkół w kierunku nauczania zdalnego przeznaczono około 22 mln złotych.

Nowy sprzęt w szkołach z regionu

Kwotą blisko 22 mln złotych rozporządza Samorząd Mazowsza. Część środków zostanie przekazana na szkoły w regionie ostrołęckim. Dzięki dofinansowaniu szkoły zostaną wyposażone w gotowy do pracy sprzęt, między innymi komputery, laptopy i tablice multimedialne. W ten sposób szkoły będą lepiej przygotowane do nauczania zdalnego. A jeśli dzieci wrócą do szkół, sprzęt także się nie zmarnuje.

Wsparcie z unijnych pieniędzy otrzyma w tym roku aż 130 szkół z województwa mazowieckiego, z czego 21 placówek pochodzi z subregionu ostrołęckiego.

Nauczanie zdalne to problem dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Ostatni rok był szczególnie trudny dla rodzin z dziećmi. Z jednej strony musieliśmy robić wszystko, by chronić najbliższych, a z drugiej ciężko było pogodzić pracę i naukę zdalną dzieci. W rodzinach wielodzietnych brakowało sprzętu, przez co uczniowie nie mogli uczestniczyć w zajęciach. Ten chaotyczny i stresujący czas bardzo odbił się na poziomie edukacji w Polsce. Z tego powodu wszyscy starają się, by umożliwić dzieciom powrót do nauczania stacjonarnego. A jeśli mimo wszystko nie będzie to możliwe, zapewnić jak najlepsze warunki do nauki zdalnej.

Odpowiedni sprzęt jest zatem niezbędną podstawą. Warto także wspomnieć o szeregu szkoleń dla nauczycieli i pedagogów, co jest kolejnym krokiem w dobrej organizacji nowego trybu nauki.