Wyszkowska gmina, po okresie sześciu lat bez zmian w wysokości stawek, podjęła decyzję o zwiększeniu podatku od środków transportowych. Zmiany te, przewidujące wzrost średnio o 5%, zaczną obowiązywać od początku roku 2024. Mimo to, stopień wzrostu jest mniejszy niż w przypadku innych rodzajów podatków.

Burmistrz przedstawił radzie miejskiej projekt uchwały, w którym proponuje podniesienie stawek podatku od środków transportowych o 5%. Niemniej jednak, radni opozycji nie zgodzili się na jego propozycję.

Radny Adam Szczerba podniósł swoje zastrzeżenia do planowanej podwyżki. Jego zdaniem, ta decyzja jest kolejnym obciążeniem dla przedsiębiorców, które może zaszkodzić ich działalności. Wskazał na niedawną dyskusję o podniesieniu podatku od nieruchomości i konieczności wsparcia firm. Podkreślając dynamiczny rozwój firm transportowych w dzielnicy przemysłowej, Szczerba sugerował, że zwiększenie obciążenia fiskalnego mogłoby stanowić dodatkową trudność dla tej już i tak niesprzyjającej branży, biorąc pod uwagę problemy przewoźników na granicach. Jego zdaniem, łatwiej jest unikać podnoszenia podatków dla wszystkich, niż później dokonywać selektywnych umorzeń.