Grzegorz Nowosielski, obecny burmistrz Wyszkowa, nie ukrywa swoich aspiracji do piastowania wyższych stanowisk politycznych. Znajduje się bowiem w kręgu kandydatów na stanowisko wojewody mazowieckiego, a także do podjęcia pracy na kierowniczym stanowisku w jednym z ministerstw. Nowosielski wstępnie otwiera nowe drzwi profesjonalnej drogi, tym razem o zdecydowanie bardziej politycznym charakterze.

W kontekście tych możliwości, otwarcie przyznaje, że otrzymuje wiele propozycji kariery, które są przez niego starannie rozważane. Wyraża przy tym szacunek dla każdej z nich i zastanawia się nad nimi z odpowiednim poważaniem.

Jednakże jak teraz wyjaśnia, na chwilę obecną najważniejsze dla niego jest pełnienie funkcji burmistrza do końca bieżącej kadencji. Po jej zakończeniu planuje jednak zaangażować się w działalność na szczeblu lokalnym – zamierza wystartować w przyszłych wyborach do Rady Powiatu Wyszkowskiego.

Prowadzimy z nim rozmowę dotyczącą ostatnich wyborów parlamentarnych oraz potencjalnych konsekwencji, które mogą wyniknąć z jego decyzji o zmianie ścieżki kariery.