Na początku trzeciego kwartału 2023 roku, Gmina Wyszków znów dokonała wyboru oferty na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na lata 2023-24. Po raz drugi, najlepszą propozycję przedstawiło konsorcjum MPK z Ostrołęki. Jednakże, gmina przewiduje, że konkurencyjna firma – Partner z Warszawy – prawdopodobnie po raz kolejny skorzysta z prawa odwołania. Pomimo upływu niemal pół roku, od kiedy powinien obowiązywać stały kontrakt na odbiór odpadów, proces ten nadal realizowany jest w trybie „wolnej ręki”.

23 czerwca, Gmina Wyszków podjęła decyzję w sprawie przetargu na usługi odpadowe, który toczył się od października 2022 roku. Jak to wynika z oficjalnego komunikatu: „W wyniku ponownego badania i oceny ofert według kryteriów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum: RDF Sp. z o.o. Ostrołęka/ MPK PURE HOME Sp. z o.o. Ostrołęka”. To już trzecia tura tego samego przetargu.

Początkowo, w styczniu, gmina dała preferencje droższej ofercie firmy Partner Dariusz Apelski z Warszawy, odrzucając propozycję MPK ze względu na niezgodność z warunkami przetargowymi. Skarga do Krajowej Izby Odwoławczej ze strony ostrołęckiej spółki doprowadziła do unieważnienia styczniowego wyboru oraz nałożenia grzywny na gminę. W kwietniu gmina ponownie oceniła oferty i tym razem uznała propozycję MPK za najkorzystniejszą – firmę, której oferta pierwotnie została odrzucona niezgodnie z prawem.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru wykonawcy usługi odbioru odpadów podjęto 23 czerwca, jednakże gmina przewiduje kolejne odwołanie ze strony warszawskiej firmy Partner. Skutkiem tej sytuacji może być dodatkowe 14 dni opóźnienia w całym procesie przetargowym.