Uczniowie z klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego — szkół zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, mogą ubiegać się o stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Mazowiecki program stypendialny zbiera wnioski, które można składać do 15 lutego.

Wsparcie finansowe dla wyjątkowo zdolnych uczniów

7 lutego ruszył nabór wniosków do programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Uczniowie mazowieckich szkół mają czas do 15 lutego, by złożyć wniosek. Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się na stronie projektu. Zadaniem ucznia jest wysłanie wniosku elektronicznego oraz wniosku w formie pisemnej, z dokumentami poświadczającymi edukacyjne osiągnięcia. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 osiągnęli wymaganą średnią (co najmniej 5,66) z 3 wybranych przez siebie przedmiotów. Przedmioty te muszą zgadzać się z przyszłą ścieżką kształcenia ucznia. Co więcej, średnia ze wszystkich przedmiotów szkolnych nie może być mniejsza niż 5,40. Zasady są surowe, ale warto się starać.